تبلیغات
جك اس ام اس پیامک عاشقانه - اس ام اس سخنان زیبا-پیامک جملات فلسفی
 
جك اس ام اس پیامک عاشقانه
اس ام اس و پیامک جدید
 
 

خشم زن مثل الماس است ...می درخشد ولی نمی سوزاند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خوشبختی از آن کسانیست که خواهان خوشبختی دیگران باشند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سعی کن تنها باشی: زیرا تنها بدنیا آمده ای و تنها از دنیا خواهی رفت. بگذار عظمت عشق را درک نکنی: زیرا آنقدر عظیم است که تو را نابود خواهد کرد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

لبخند بزن بدون انتظار پاسخی از دنیا

و بدان که روزی آنقدر شرمنده می شود که به جای پاسخ به لبخندهایت

با تمام سازهایت می رقصد

باور کن

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تاسف برای گذشته به این میماند که انسان به دنبال باد بدود

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یک قلب پاک از تمام معابد جهان زیباتر است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خدا روز بدون رنج، بدون خنده، بدون اندوه، وآفتاب بدون باران وعده نداده است

اما او توان پایداری در آن روزها ، و وعده تسلی پس از اشک و چراغ راه را داده است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شادی را دلیل باش نه سهیم

غم را سهیم باش نه دلیل

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گركسی ازمن بپرسدچیست راززندگی گویم این خواب پریشان درخورتعبیرنیست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر می خواهیم به چیزی برسیم که تا به حال به آن نرسیده ایم، باید آدمی شویم که تا به حال نبوده ایم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زندگی مثل ریاضی است که باید خوبیهاراجمع شادیها راضرب دعواهاراکم نفرتهارا تقسیم ودوری ها را زیر رادیکال از بین ببریم انوقت است که زندگی وعشق به توان میرسند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ستارگان قدر شب را نمی دانند و در طلب نور بیشتر جایشان را به خورشید و روز می دهند و چشمک زنان خاموش می شوند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پروردگارا : دستانم خالیست و دلم

پر از آرزوهای دور و دراز!

تو را سوگند به بزرگیت!

یا دستانم را توانا کن یا دلم را

از آرزوهایم خالی گردان!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خدای بعضی ها مثه کت و شلوار پلو خوری ه!فقط زمانی از کمد درمیاد که احتیاج باشه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می توان مرتکب شد، چرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تصمیم بگیر نیمه شیطانیت باشی یانیمه ی روحانیت ..مابین این دو بودن بدترین انتخاب است .....

وما سالهاست که دچار این بدترین انتخابیم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زندگی داشتن دوست داشتنیها نیست

زندگی دوست داشتن داشتنی هاست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دریا باشی یا گودالی كوچك از اب... فرقی نمیكند!!

زلال كه باشی اسمان در تو پیدا می شود...

ادامه مطلب را مشاهده نمایید.....


وقتی تنها شدی بدون که خدا همه رو بیرون کرده ، تا خودت باشی و خودش

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بكوش زیرا آن شادی كه ما به دیگران می دهیم به دل ما بر می گردد . "بتهوون "

در زندگی ثروت حقیقی مهربانیست و بینوایی حقیقی خودخواهی است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

فردا یک راز است ، نگرانش نباش

دیروز یک خاطره بود ، حسرتش را نخور

و امروز یک هدیه است ، قدرش را بدان

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

فرصت شمار صحبت کزاین دو راهه منزل چون بگذریم دیگر نتوان به آن رسیدن

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یا آنی باش که هستی

یا انی شو که می نمایی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ای کاش عظمت در نگاه تو باشد،نه در چیزی که به آن می نگری...

آندره ژید

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خداوند نظاره گر من است و من سرمست نگاه مهربان اویم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عشق غالبا یکنوع عذاب است اما محروم ماندن از آن((مرگ))است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شنواترین گوش آن است که صدای عبور ثانیه ها را خوب می شنود.پس خوب گوش کنید

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

" حاصل دلبستگی چیزی جز خستگی نیست "

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کاش میدانستیم چقدر غیر قابل تحمل میشویم؛وقتی از غیرقابل تحمل بودن این وآن حرف میزنیم...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دنیا همه هیچ، کار دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

دانی که ز آدمی چه ماند به جهان، عشق است و محبت است و باقی همه هیچ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گرت از دست برآید دهنی شیرین کن

مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هرچیز را که نگهبان بیشتر بود، استوارتر گردد مگر راز

که نگهبانان آن هرچه بیشتر باشد آشکارتر گردد . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همیشه خودنت رو بنداز تا بگیرنت ، اگر خودت رو بگیری میندازنت . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

فراموش کن ، آنچه نمیتوانی بدست بیاوری و بدست بیاور آنچه نمیتوانی فراموش کنی . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بی صبری انسان را از هیچ رنجی نمی رهاند، بلکه درد جدیدی برای از پا درآوردن شخص بوجود می آورد . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

امتحان کن مرد را به فعل او و نه به قول او . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

روزگاری ، شأن و مقام تو پایین آمد ، ناامید مشو

آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی کنار رودخانه بودم به قله نگاه میکرم و وقتی به قله رسیدم محو تماشای رودخانه شدم . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

در نهان طوری باش که آشکار گردد رسوا نشوی . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هرگاه واژه توقع را فراموش کردی ، خواهی دید که چقدر دنیا زیباست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تمام تلاشت در زندگی این باشد که روزگار را مطیع خود کنی

نه این که خود مطیع روزگار باشی . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به افکارت زبان نده ، ظرف که خالی باشد صدای بیشتری دارد . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تکه ای از اشعار ( حسین پناهی )

تازه داشتم میفهمیدم که فهم من چقدر کمه / اتم ، تو دنیای خودش حریف صدتا تا رستمه

گفتی ببند چشماتو وقت رفتنه / انجیر میخواد دنیا بیاد ، آهن و فسفرش کمه

چشمای من آهن زنجیر شدن / حلقه ای از حلقه زنجیر شدن . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زندگی مانند کودکی است که اگر میخواهید به خواب نرود

همیشه او را سرگرم کنید . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پروردگارا

به من بیاموز دوست بدارم کسانی را که دوستم ندارند ، گریه کنم برای کسانی

که هیچگاه غم من را نخوردند ، لبخند بزنم به کسانی که هرگز تبسمی به صورتم

ننواخنتند و عشق بورزم به کسانی که عاشقم نیستند . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دریا باش تا بعضی ها از با تو بودن لذت ببرند ، و بعضی ها که لیاقت دیدن

تو ندارند ، غرق شوند . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ازدواج مثل بازار رفتن است ، تا پول و احتیاج و اراده نداری به بازار نرو . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

برای دیدن نور ، به خورشید نگاه کن

برای دیدن عشق ، به ماه

برای دیدن زیبایی ، به طبیعت

برای دیدن امید ، به آینده . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هر بامداد آهویی از خواب بر میخیزد و میداند که از تند ترین شیر

باید تندتر بدود ، وگرنه کشته خواهد شد

هر بامداد شیری از خواب بر میخیزد و میداند ار تند ترین آهو

باید تند تر بدود ، وگرنه از گرسنگی خواهد مرد

فرقی ندارد آهو باشی یا شیر ، آفتاب که برمیآید آماده دویدن باش . . .

نوع مطلب : همه اس ام اس ها، اس ام اس فلسفی، 
برچسب ها : اس ام اس، پیامک، sms، اس ام اس سخنان زیبا، پیامک سخنان زیبا، اس ام اس فلسفی، پیامک جملات زیبا، جملات خواندنی، سخنان خواندنی، اس ام اس جدید دی 89، سخنان زیبا دی 89، اس ام اس زمستان، اس ام اس جدید، جدیدترین اس ام اس های فلسفی، پیامک های فلسفی، اس ام اس روز، اس ام اس زیبا، sms جملات زیبا، اس ام اس سخنان بزرگان، سخن بزرگان، سخنان برتر، سخن روز، اس ام اس دی ماه 89، پیامک دی ماه 89،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 27 دی 1389 03:21 ب.ظ
سلام
این وب که فیلتره چطوری باز آپ میکنی
JavaD دومین ما فیلتره. اما آدرس اصلی فیلتر نیستش. www.1jok.mihanblog.com
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


جدید ترین اس ام اس ها و پیامک های روز

مدیر وبلاگ : مرتضی
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :